REGULAMIN

 • 1) Przy pierwszej wizycie na zajęciach, uczestnik zobowiązany jest wypełnić formularz uczestnictwa, potwierdzający, że zna i będzie przestrzegać regulamin Joga Klub.
 • 2) Karnety/członkowstwo na zajęcia w Joga Klub mają ważność 30 dni od daty zakupu, o ile nie wskazano inaczej.
 • 3) Nie ma standardowej możliwości przedłużenia lub zawieszenia karnetu/członkowstwa. W dniu wygaśnięcia karnet wygasa i nie ma możliwości zwrotu kosztów. W wyjątkowych przypadkach Joga Klub może przedłużyć lub zawiesić karnet lub członkostwo.
 • 4) Pracownicy Joga Klub nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy i maty pozostawione w Joga Klub.
 • 5) Użytkownicy Multisport Benefit PLUS wchodzą na zajęcia po okazaniu karty Multisport wraz z dowodem tożsamości. Joga Klub pobiera dodatkową opłatę 5 zł, tylko za zajęcia jogi w tygodniu po godzinie 16.00. oraz w weekendy. Możliwa jest jednorazowa wpłata dodatkowej opłaty w wysokości 30 zł. za 6 zajęć.
 • 6) Użytkownicy FitProfit wchodzą na zajęcia po okazaniu karty Fit Profit wraz z dowodem tożsamości oraz złożenia wpisu na formularzu „Raport wizyt” FitProfit.
 • 7) Użytkownicy OKSystem wchodzą na zajęcia po wysłaniu wiadomości SMS z dedykowanym numerem zajęć w Joga Klub.
 • 8) W wyjątkowych przypadkach uczestnik może przenieść prawo członkostwa Joga Klub na inną osobę i tym samym przestaje być członkiem Joga Klub.
 • 9) Umowa może zostać rozwiązana przez Joga Klub bez wypowiedzenia w przypadku, gdy członek narusza warunki umowy, a w szczególności nie dokonuje terminowej płatności wymaganych opłat lub w inny sposób działa na szkodę Joga Klub.

ZASADY UCZESTNICTWA I WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

 • 10) W zajęciach Joga Klub może brać udział każdy, kto ukończył 18 lat bez względu na płeć. Klienci poniżej 18 roku życia mogą również uczestniczyć za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 • 11) Joga Klub oferuje różnorodne zajęcia o różnych profilach, intensywności treningu i poziomach umiejętności, do których możesz dołączyć w dowolnym momencie. Uczestnicy samodzielnie dokonują wyboru w oparciu o znajomość swoich umiejętności, umiejętności, wiedzy i oczekiwań.
 • 12) Uczestnik wyraża zgodę na poinformowanie nauczyciela o problemach zdrowotnych, które mogą stanowić przeszkodę lub problem w ćwiczeniu, w szczególności:
  •      Nadciśnienie i choroby sercowo-naczyniowe
  •      Poważne choroby oczu
  •      Istniejące obrażenia
  •      Niewyjaśnione zawroty głowy lub bóle głowy
  •      Ciąża
 • 13) W przypadku zgłoszenia takich problemów fizycznych lub poczuciu dyskomfortu, uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji nauczyciela lub powinien dostarczyć zaświadczenie lekarskie zezwalające na ćwiczenia.
 • 14) Joga Klub nie ponosi odpowiedzialności za urazy i obrażenia spowodowane brakiem informacji o zdrowiu uczestnika.
 • 15) Uczestnik przyznaje, że każda forma aktywności fizycznej niesie ryzyko obrażeń.
 • 16) Przy zakupie członkostwa lub posiadania kart fitness (MultiSport PLUS/ Benefit Systems, OKSystem, Fit Profit i MyBenefit) posiadacz może, bez rejestracji wstępnej, uczestniczyć we wszystkich dostępnych zajęciach w Joga Klub.
 • 17) Aby ćwiczyć w Joga Klub, potrzebna jest mata, którą można zakupić lub wypożyczyć w Joga Klub w razie potrzeby.
 • 18) Ćwiczymy bez butów. Bezpośrednio po wejściu do Joga Klub, znajduje się specjalne pomieszczenie, w którym można je zostawić lub zmienić na czyste buty.

ZASADY OBOWIĄZYWANIA UMÓW

 • 19) Płatności można dokonać osobiście w Joga Klub, płatność może być również dokonana w trybie online, w Strefie Klienta obsługiwanej przez Przelewy24 na www.jogaklub.pl, gdzie możliwe jest wykonanie przelewu bankowego lub płatność kartą kredytową lub debetową.
 • 20) Uczestnik Joga Klub z ważnym karnetem lub kartą zewnętrzną (Multisport Benefit PLUS, FitProfit, OKSystem) , ma prawo zarezerwować miejsce na zajęciach.
 • 21) Członek Joga Klub ma możliwość rezerwacji miejsca na zajęciach bezpośrednio w recepcji, telefonicznie lub przez Internet w Strefie Klienta na stronie www.jogaklub.pl. Rezerwacje są przyjmowane do 1 godziny przed rozpoczęciem zajęć.
 • 22) Członek Joga Klub ma prawo anulować rezerwację do 2 godzin przed rozpoczęciem zajęć.
 • 23) W przypadku nieodwołania rezerwacji i nieuczestniczenia w zarezerwowanych zajęciach, Joga Klub zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za zajęcia.
 • 24) Zasady rezerwacji i anulowania dla posiadaczy zewnętrznych kart (Multisport PLUS, FitProfit, OKSystem), są dostępne w recepcji Joga Klub.
 • 25) W przypadku gdy klient anuluje lub nie bierze udziału w jednorazowych warsztatach lub wydarzeniach, Joga Klub zastrzega sobie prawo do niezwrócenia zadatku i/lub dokonanych płatności.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

 • 1) Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Joga Klub jest firma eFitness Sp. z o.o.
 • 2) Przetwarzamy tylko te dane, które nam nasi Klienci przekazują i wprowadzamy do systemu eFitness w celu umożliwienia nam obsługi bazy klientów i działania naszego Klubu.
 • 3) Joga Klub czasami wykorzystuje te informacje do komunikacji z klientami w celach informacyjnych i marketingowych.
 • 4) Joga Klub nie sprzedaje danych osobowych stronom trzecim.
 • 5) Klienci mogą przeglądać i zmieniać dane osobowe; de-aktywować swoje konto; i zmieniać swoje preferencje dotyczące otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail za pośrednictwem Strefy Klienta w ramach eFitness. (https://studiojoga-warszawa.cms.efitness.com.pl/)
 • 6) Klienci mają prawo do usunięcia swoich kont (prawo do bycia zapomnianym) poprzez przesłanie konkretnej prośby do Joga Klub na adres jogaklub@jogaklub.pl.
 • 7) Klienci mają prawo do usunięcia swoich kont (prawo do bycia zapomnianym) poprzez przesłanie konkretnej prośby do Joga Klub na adres jogaklub@jogaklub.pl.
 • 8) Gromadzone i przechowywane dane to przekazane przez klientów do Joga Klub oraz dodatkowe informacje, takie jak ich zakupy, obecność na zajęciach, statystyki itp.
 • 9) W celu realizacji umów z Benefit Systems (Multisport), OK System i FitProfit itp. przetwarzane są następujące dane osobowe użytkownika: imię i nazwisko, numer karty, typ karty. Na gruncie umowy współpracy administratorem danych osobowych posiadaczy Kart są odpowiednio są firmy wydające karty.
 • 10) Wszystkie dane osobowe z działań i interakcji z Joga Klub na Facebooku, Instagramie lub innych mediach społecznościowych podlegają indywidualnym zasadom i obowiązującym przepisom krajowym.