Rodo

Polityka Joga Klub dotycząca ochrony osób fizycznych w zakresie ochrony danych osobowych (RODO)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Joga Klub ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, poprzez firmę eFitness, który jest dostawcą i właścicielem oprogramowania do obsługi klientów Joga Klub.

Operatorem systemu jest:

eFitness sp. z o.o.

Goździkowa 6, 60-175 Poznań

Inspektor danych osobowych:

Rolę inspektora danych osobowych w eFitness pełni Pan Filip Jeske

Kontakt z Inspektorem

telefon: +48 61 666 12 88

system zgłoszeń: typ zgłoszenia RODO

e-mail: iod@efitness.com

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi klientów Joga Klub w momencie rejestracji wizyt oraz w celu przekazywania Pani/Panu informacji marketingowych.Z racji, że Istotą działalności Joga Klub jest świadczenie usług w zakresie szerzenia kultury fizycznej, czyli przeprowadzania zajęć jogi i pilates, Joga Klub przeprowadza rejestracje wizyt w obiekcie oraz komunikuje się z klientami przesyłając informacje e-mailem lub sms-em na temat wydarzeń specjalnych oraz zmian w grafiku.

Przetwarzane mogą być Pani/Pana następujące kategorie danych osobowych, jednak Joga Klub przetwarza tylko te dane, które Pani/Pan nam przekazuje:

  •              • Imię i nazwisko
  •              • Adres e-mail
  •              • Numer telefornu komórkowego

Pani/Pana dane osobowe nie są nikomu udostępniane.

Oprogramowanie eFitness, z którego Joga Klub korzysta w celu obsługi bazy danych klientów, posiada odpowiednie zabezpieczenie hasłem, dostęp jest ograniczony jedynie dla administratora oraz pracowników recepcji oraz właścicieli Joga Klub. Na miejscu w Joga Klub, jest możliwość uzyskania kopii Pani/Pana danych osobowych lub przeglądania i zmieniania Pani/Pana danych osobowych. Istnieje też możliwość dostępu do oprogramowania efitness za pośrednictwem Strefy Klienta w ramach eFitness na podstawie indywidualnego logowania.

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych przez Joga Klub jest nieoznaczony gdy korzysta Pani/Pan z usług Joga Klub. W momencie braku aktywności na koncie, dane osobowe zostają automatycznie usunięte po 36 miesiącach od momentu rozwiązania umowy. Istnieje możliwość usunięcia ich z bazy danych na Pani/Pana życzenie przed upływem tego czasu.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W celu realizacji umów Joga Klub z Benefit Systems (Multisport), OK System i FitProfit itp.przetwarzane są następujące dane osobowe użytkownika: imię i nazwisko, numer karty, typ karty. Na gruncie umowy współpracy administratorem danych osobowych posiadaczy Kart są odpowiednio są firmy wydające karty.

Wszystkie dane osobowe z działań i interakcji z Joga Klub na Facebooku, Instagramie lub innych mediach społecznościowych podlegają indywidualnym zasadom i obowiązującym przepisom krajowym.