Zasady

Kliknij tutaj aby przeczytać cały dokument
Regulamin Kursów i Szkolen

REGULAMIN – ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W JOGA KLUB

Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu jest troska o nasze wspólne bezpieczeństwo. Chcielibyśmy, aby Klienci JOGA KLUB oraz pracownicy wspólnie świadomie minimalizowali ryzyko zakażenia COVID-19 oraz możliwie ograniczali liczbę kontaktów na terenie obiektu.

 • 1) Wszystkie osoby przebywające na terenie Joga Klub zobowiązane są do zapoznania się i stosowania do zasad zawartych w Rozporządzeniu i niniejszym Regulaminie, którego treść została udostępniona na stronie www.jogaklub.pl w zakładce „aktualności”, profilu na Facebooku oraz w recepcji Klubu.
 • 2) Do Joga Klub wejdźw masce zakrywającej nos i usta.
 • 3) W wiatrołapie zdejmij buty i okrycie wierzchnie, jeśli takie masz, następnie powieś je na wieszaku.
 • 4) Po wejściu do recepcji skorzystaj z opcji dezynfekcji rąk – użyj sprej dezynfekujący.
 • 5) W recepcji nic nie dotykaj, na prośbę recepcjonistki pokaż swój dowód tożsamości w taki sposób, aby twoje dane były widoczne. Preferujemy płatności bezdotykowe – kartą kredytową lub telefonem lub blikiem, jeżeli masz gotówkę – wrzuć odliczoną kwotę do skarbonki.
 • 6) Maksymalna ilość osób przebywających w joga KLUB wynosi 16 – zgodnie z Rozporządzeniem 1 osoba na 10m2 powierzchni całkowitej obiektu.
 • 7) W siłowni mogą ćwiczyć jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorób zakaźnych. Z usług Joga Klub nie mogą ponadto korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.
 • 8) UWAGA!!! Nie wypożyczamy mat! Aby wejść na zajęcia, musisz przynieść swoją. Możesz przechowywać ją na terenie Joga Klub w szatniach, w specjalnych tubach umieszczonych nad szafkami. Jeśli zdecydujesz się na to, daj znać w recepcji. Dostaniesz specjalny identyfikator na matę. Wypełnij go: wpisz imię i nazwisko oraz opcjonalnie nr tel., następnie zawieś go na macie, zroluj matę i włóż do tuby, która nie jest zajęta. Pamiętaj, że twoja tuba jest bezpieczna, dopóki tylko ty jej używasz, więc nie wkładaj maty do nieswojej tuby.
 • 9) Do szatni zostaniesz poproszona/y po opuszczeniu jej przez poprzednią grupę.
 • 10) Możesz udać się do łazienki, jednak pamiętaj, aby zachować dystans od innych osób.
 • 11) Weź swoją matę z tuby, na tubie zostaw identyfikator ze swoim nazwiskiem w celu jej zaznaczenia, zabierz ze sobą kluczyk szafki i przejdź na salę.
 • 12) Na terenie Joga Klub poruszaj się w masce i skarpetach.
 • 13) Na Sali zajmij miejsce zgodnie z zaznaczeniem na podłodze (taśma wyznacza miejsca na poszczególne maty), teraz możesz już zdjąć maskę i skarpety, ale oczywiście nie musisz.
 • 14) UWAGA! Podczas ćwiczeń instruktor/nauczyciel nie wykonuje asyst ani korekt manualnych, jedynie wydaje komendy ewentualnie werbalnie informuje ćwiczących jak poprawić pozycję. Jednak na specjalne życzenie, instruktor może się zgodzić wykonywać korekty manualne. Jeśli tego potrzebujesz, upewnij się, że masz ze sobą swój czysty ręcznik. Poinformuj instruktora o tym i połóż ręcznik w dostępnym miejscu przy macie, aby instruktor mógł przy jego pomocy wykonywać asystę / korektę.
 • 15) Niektóre sprzęty/pomoce do ćwiczeń są czasowo wyłączone z użytkowania.
 • 16) Po zajęciach załóż maskę, skarpety i wróć do szatni. Odłóż matę do właściwej tuby, powieś na macie identyfikator, przebierz się.
 • 17) Kluczyk do szafki, z której korzystałeś/aś wrzuć do pojemnika w recepcji. Zostanie on (czyli kluczyk) zdezynfekowany.
 • 18) Zalecamy ograniczenie korzystania z poczekalni Klubu oraz skrócenie do minimum przebywania w szatni. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach szatni/toalet i poczekalni.
 • 19) Po wyjściu wszystkich osób jednej grupy, personel Joga Klub dezynfekuje wszystkie elementy, które były dotykane: klamki, włączniki światła, toalety, krany, kluczyki szafek oraz kontuar recepcji i podłogę na Sali, dlatego wprowadziliśmy przerwę od 20 do 30 minut między zajęciami.

Dziękujemy za współpracę oraz stosowanie się do wytycznych niniejszego regulaminu,
EKIPA JOGA KLUB

ZASADY CZŁONKOSTWA

 • 1) Przy pierwszej wizycie na zajęciach w Joga Klub, Uczestnik przekazuje swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, nr tel. komórkowego (opcjonalnie), w celu rejestracji w systemie eFitness oraz odnotowania wizyty.
 • 2) Karnety / członkostwo na zajęcia w Joga Klub mają ważność 30 dni od daty zakupu, o ile nie wskazano inaczej.
 • 3) Nie ma standardowej możliwości przedłużenia lub zawieszenia karnetu / członkostwa. W dniu wygaśnięcia karnet wygasa i nie ma możliwości zwrotu kosztów. W wyjątkowych przypadkach Joga Klub może przedłużyć lub zawiesić karnet lub członkostwo.
 • 4) Pracownicy Joga Klub nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy i maty pozostawione w Joga Klub.
 • 5) Użytkownicy Multisport Benefit Systems PLUS oraz SENIOR wchodzą na zajęcia po okazaniu karty Multisport wraz z dowodem tożsamości. Joga Klub pobiera dodatkową opłatę 5 zł do wejść z kartą Multisport PLUS w tygodniu po godzinie 16.00. oraz w weekendy. Możliwa jest jednorazowa wpłata ryczałtowa dodatkowej opłaty w wysokości 30 zł za miesiąc zajęć.
 • 6) Użytkownicy FitProfit wchodzą na zajęcia po okazaniu karty Fit Profit wraz z dowodem tożsamości oraz złożenia wpisu na formularzu „Raport wizyt” FitProfit.
 • 7) Użytkownicy OKSystem wchodzą na zajęcia po wysłaniu wiadomości SMS z dedykowanym numerem zajęć w Joga Klub.
 • 8) Umowy długoterminowe, czyli umowa kwartalna lub umowa półroczna, Uczestnik przekazuje Joga Klub następujące kategorie danych osobowych, poza danymi wskazanymi w punkcie nr 1: adres zamieszkania, nr PESEL i nr dowodu tożsamości. Płatność za umowy terminowe następuje w miesięcznych ratach, zawsze najpóźniej po 30 dniach od dnia podpisania umowy oraz następnie po upływie kolejnych 30-dniowych okresów trwania umowy długoterminowej.
 • 9) W wyjątkowych przypadkach Uczestnik może przenieść prawo członkostwa Joga Klub na inną osobę i tym samym przestaje być członkiem Joga Klub.
 • 10) Umowa może zostać rozwiązana przez Joga Klub bez wypowiedzenia w przypadku, gdy członek narusza warunki umowy, a w szczególności nie dokonuje terminowej płatności wymaganych opłat lub w inny sposób działa na szkodę Joga Klub.

INNE WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

 • 11) W zajęciach Joga Klub może brać udział każdy, kto ukończył 18 lat bez względu na płeć. Klienci poniżej 18 roku życia mogą również uczestniczyć za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 • 12) Joga Klub oferuje różnorodne zajęcia o różnych profilach, intensywności treningu i poziomach umiejętności, do których możesz dołączyć w dowolnym momencie. Uczestnicy samodzielnie dokonują wyboru w oparciu o znajomość swoich umiejętności, umiejętności, wiedzy i oczekiwań.
 • 13) Uczestnik wyraża zgodę na poinformowanie nauczyciela o problemach zdrowotnych, które mogą stanowić przeszkodę lub problem w ćwiczeniu, w szczególności:
  •      Nadciśnienie i choroby sercowo-naczyniowe
  •      Poważne choroby oczu
  •      Istniejące obrażenia
  •      Niewyjaśnione zawroty głowy lub bóle głowy
  •      Ciąża
 • 14) W przypadku zgłoszenia takich problemów fizycznych lub poczuciu dyskomfortu, uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji nauczyciela lub powinien dostarczyć zaświadczenie lekarskie zezwalające na ćwiczenia.
 • 15) Joga Klub nie ponosi odpowiedzialności za urazy i obrażenia spowodowane brakiem informacji o zdrowiu uczestnika.
 • 16) Uczestnik przyznaje, że każda forma aktywności fizycznej niesie ryzyko obrażeń.
 • 17) Przy zakupie członkostwa lub posiadania kart fitness (MultiSport PLUS, MultiSport SENIOR / Benefit Systems, OKSystem, Fit Profit i MyBenefit) posiadacz może, bez rejestracji wstępnej, uczestniczyć we wszystkich dostępnych zajęciach w Joga Klub.
 • 18) Aby ćwiczyć w Joga Klub, potrzebna jest mata, którą można zakupić lub wypożyczyć w Joga Klub w razie potrzeby.
 • 19) Ćwiczymy bez butów. Bezpośrednio po wejściu do Joga Klub, znajduje się specjalne pomieszczenie, w którym można je zostawić lub zmienić na czyste buty.

ZASADY OBOWIĄZYWANIA UMÓW

 • 20) Płatności można dokonać osobiście w Joga Klub, płatność może być również dokonana w trybie online, w Strefie Klienta obsługiwanej przez Przelewy24 na www.jogaklub.pl, gdzie możliwe jest wykonanie przelewu bankowego lub płatność kartą kredytową lub debetową.
 • 21) Uczestnik Joga Klub z ważnym karnetem lub kartą zewnętrzną (Multisport Benefit PLUS, FitProfit, OKSystem) , ma prawo zarezerwować miejsce na zajęciach.
 • 22) Członek Joga Klub ma możliwość rezerwacji miejsca na zajęciach bezpośrednio w recepcji, telefonicznie lub przez Internet w Strefie Klienta na stronie www.jogaklub.pl. Rezerwacje są przyjmowane do 1 godziny przed rozpoczęciem zajęć.
 • 23) Członek Joga Klub ma prawo anulować rezerwację do 2 godzin przed rozpoczęciem zajęć.
 • 24) W przypadku nieodwołania rezerwacji i nieuczestniczenia w zarezerwowanych zajęciach, Joga Klub zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za zajęcia.
 • 25) Zasady rezerwacji i anulowania dla posiadaczy zewnętrznych kart (Multisport PLUS, FitProfit, OKSystem), są dostępne w recepcji Joga Klub.
 • 26) W przypadku gdy klient anuluje lub nie bierze udziału w jednorazowych warsztatach lub wydarzeniach, Joga Klub zastrzega sobie prawo do niezwrócenia zadatku i/lub dokonanych płatności.